Lidmaatschap

Aanmelden lidmaatschap Jollyicesports international figure skating school voorwaarden. Je kunt gedurende het hele jaar aanmelden als nieuw lid. Wil jij lid worden? vul onderstaand formulier in. Na ontvangst van de aanmelding sturen wij een mail ter bevestiging van jouw lidmaatschap.

Het lidmaatschap van Jollyicesports loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Dit houdt in dat als u eenmaal lid bent geworden uw lidmaatschap automatisch verlengd wordt per 1 september, tenzij het lidmaatschap is opgezegd voor 1 juli van het lopende jaar.  Nieuwe leden betalen éénmalig € 65,- inschrijfgeld. Bij het inschrijfgeld is inbegrepen de eerste aanschaf van het club trainingsvest.

lidmaatschap voorwaarden

Opzeggen van het lidmaatschap
Als u eenmaal lid bent geworden wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd per 1 september.
Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar dient uiterlijk op 1 juli te geschieden.
Elke opzegging dient schriftelijk (kan per mail) te geschieden  bij de ledenadministratie onder vermelding van de volledige naam en lesdag van de betreffende persoon en graag vernemen wij de reden van opzegging.

Na opzegging ontvangt u binnen 14 dagen een bevestiging per mail. Indien u geen bevestiging ontvangt dan is de opzegging niet door ons ontvangen.
Bij te late opzegging kan de ledenadministratie € 100,- administratiekosten  in rekening brengen.
U bent ten alle tijden verplicht om het gekozen schaatspakket voor het betreffende seizoen te voldoen.

Opzegging  kunt u doorgeven per e-mail naar adm@jollyicesports.nl